ClinVar Miner

List of variants in gene HGSNAT studied for Mucopolysaccharidosis, MPS-III-C; Retinitis pigmentosa 73

Minimum submission review status: Collection method:
Minimum conflict level:
Gene type:
ClinVar version:
Total variants: 325
Download table as spreadsheet
HGVS dbSNP
NC_000008.10:g.(?_43013698)_(43054712_?)dup
NC_000008.10:g.(?_43028846)_(43028896_?)dup
NC_000008.10:g.(?_43052081)_(43053105_?)del
NC_000008.11:g.(?_43139449)_(43203827_?)dup
NC_000008.11:g.(?_43140487)_(43199579_?)dup
NC_000008.11:g.(?_43140497)_(43161507_?)del
NC_000008.11:g.(?_43169153)_(43178254_?)del
NC_000008.11:g.(?_43196928)_(43197972_?)del
NM_152419.3(HGSNAT):c.1002C>T (p.Cys334=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1012+10T>A rs372410947
NM_152419.3(HGSNAT):c.1013-1G>C
NM_152419.3(HGSNAT):c.1013-4G>A
NM_152419.3(HGSNAT):c.1023C>T (p.Asp341=) rs772729729
NM_152419.3(HGSNAT):c.1027G>T (p.Val343Leu)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1030C>T (p.Arg344Cys) rs121908285
NM_152419.3(HGSNAT):c.1031G>A (p.Arg344His) rs766835582
NM_152419.3(HGSNAT):c.1042G>A (p.Val348Met) rs1318217031
NM_152419.3(HGSNAT):c.1044G>A (p.Val348=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1051C>T (p.Arg351Ter)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1052G>A (p.Arg351Gln)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1052G>T (p.Arg351Leu)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1054_1055insATCAATTTCTAATGGGATTTCCAGAGTTGAAAAAGACAAATATTCAGCTTTAGGAAGCACAGTTGAGTCCTGAGCAGTACAAATAAAAATATAGGCTGGGCACAGTGGCTCACATGTGTAATCCCAGCACTTTCGGAGGCTGAGGTGGGTGGATTGCTGGAGTCCAGCAGTTTGAAAACAGCCTGAGCAACATGGCAAGACCCCATCTCTACAAAAAATACAACAATTATCCGGGCATGGTGGCACAAGCCCGTAGTCCCAGCTACTCAGGAAGCTGAGGTGGATCGCTTGAGCCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCACACCATTGCACTCCACACTGAATGACAGAGTGAGACTGTCTTAATAAAAAATATGAGTCAGCGTATAAGTTAAAAGGAGTTTTAAAAGATACTAATCCAAAAGAAGGCAGAAAAGGAGAAACATAATAGACTTACCAGCCCAATTTAAAAGTCAGGGATTATAAACATGAATTGAAGAAGTGAGACCCAGTTA (p.Leu352delinsTyrGlnPheLeuMetGlyPheProGluLeuLysLysThrAsnIleGlnLeuTer)
NM_152419.3(HGSNAT):c.108G>A (p.Ala36=) rs886062952
NM_152419.3(HGSNAT):c.108G>C (p.Ala36=) rs886062952
NM_152419.3(HGSNAT):c.1099G>A (p.Ala367Thr) rs1476919967
NM_152419.3(HGSNAT):c.1102A>T (p.Lys368Ter) rs954238515
NM_152419.3(HGSNAT):c.1107T>C (p.Pro369=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.110C>T (p.Pro37Leu)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1112C>T (p.Pro371Leu)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1116A>G (p.Glu372=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.111del (p.Pro38fs)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1125C>G (p.Ala375=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1125C>T (p.Ala375=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1128+8A>G rs371054148
NM_152419.3(HGSNAT):c.1128G>A (p.Ser376=) rs770462636
NM_152419.3(HGSNAT):c.1128G>T (p.Ser376=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1129-2A>T rs749568919
NM_152419.3(HGSNAT):c.1129-5C>T rs1220052687
NM_152419.3(HGSNAT):c.1129-7C>T
NM_152419.3(HGSNAT):c.1150C>T (p.Arg384Ter) rs775078211
NM_152419.3(HGSNAT):c.1151G>T (p.Arg384Leu)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1170del (p.Trp390fs) rs748387885
NM_152419.3(HGSNAT):c.1174C>T (p.Gln392Ter)
NM_152419.3(HGSNAT):c.118+10C>A
NM_152419.3(HGSNAT):c.118+8C>G
NM_152419.3(HGSNAT):c.1182G>C (p.Leu394=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1191G>C (p.Leu397=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1224C>T (p.Phe408=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1228C>A (p.Leu410Met)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1231C>A (p.Pro411Thr)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1237C>T (p.Pro413Ser) rs201346206
NM_152419.3(HGSNAT):c.1250+1G>A rs398124544
NM_152419.3(HGSNAT):c.1250+7G>A rs74795999
NM_152419.3(HGSNAT):c.1250C>T (p.Thr417Ile) rs200750044
NM_152419.3(HGSNAT):c.1251-4C>T rs374882647
NM_152419.3(HGSNAT):c.1255T>C (p.Tyr419His)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1264C>T (p.Pro422Ser)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1271dup (p.Ile425fs)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1272C>T (p.Gly424=) rs147251143
NM_152419.3(HGSNAT):c.1275T>C (p.Ile425=) rs1586751999
NM_152419.3(HGSNAT):c.1290G>A (p.Lys430=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.12G>A (p.Ala4=) rs1018475767
NM_152419.3(HGSNAT):c.12G>T (p.Ala4=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1302C>T (p.Cys434=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1314T>C (p.Ala438=) rs776703067
NM_152419.3(HGSNAT):c.1316C>G (p.Ala439Gly)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1326C>T (p.Ile442=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.132A>G (p.Lys44=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1338G>C (p.Leu446=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.133dup (p.Arg45fs)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1345dup (p.Asp449fs) rs483352894
NM_152419.3(HGSNAT):c.1347C>T (p.Asp449=) rs752420375
NM_152419.3(HGSNAT):c.1348del (p.Asp450fs)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1359C>T (p.Tyr453=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1371T>A (p.Ser457=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1377+14G>A
NM_152419.3(HGSNAT):c.1377+20G>A rs17603428
NM_152419.3(HGSNAT):c.1377+7G>C
NM_152419.3(HGSNAT):c.1392C>A (p.Thr464=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1392C>T (p.Thr464=) rs767972481
NM_152419.3(HGSNAT):c.1401C>T (p.Ala467=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1410C>T (p.Pro470=) rs779611596
NM_152419.3(HGSNAT):c.1411G>A (p.Glu471Lys) rs753355844
NM_152419.3(HGSNAT):c.1411G>C (p.Glu471Gln)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1420C>G (p.Leu474Val)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1437dup (p.Ile480fs)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1440C>T (p.Ile480=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1441G>T (p.Val481Leu)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1445T>A (p.Met482Lys) rs121908284
NM_152419.3(HGSNAT):c.144G>A (p.Glu48=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.145C>A (p.Leu49Met)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1464+1G>A rs398124545
NM_152419.3(HGSNAT):c.1464+9T>A
NM_152419.3(HGSNAT):c.1465-10T>C
NM_152419.3(HGSNAT):c.1465-14G>A
NM_152419.3(HGSNAT):c.1465-5T>C
NM_152419.3(HGSNAT):c.1466C>A (p.Ala489Glu) rs1554537586
NM_152419.3(HGSNAT):c.1477C>T (p.Leu493=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1479A>G (p.Leu493=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1488C>T (p.Tyr496=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1492G>C (p.Ala498Pro)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1495C>T (p.Arg499Trp) rs200238482
NM_152419.3(HGSNAT):c.1508dup (p.Leu504fs)
NM_152419.3(HGSNAT):c.150del (p.Met51fs)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1516C>T (p.Arg506Ter) rs747240928
NM_152419.3(HGSNAT):c.1521C>T (p.Phe507=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1542+4dup rs1401818080
NM_152419.3(HGSNAT):c.1543-7A>G
NM_152419.3(HGSNAT):c.1545G>A (p.Gly515=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.154G>A (p.Asp52Asn)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1558G>A (p.Ala520Thr)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1565C>T (p.Thr522Met)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1567A>C (p.Lys523Gln) rs73569592
NM_152419.3(HGSNAT):c.1613+8T>C
NM_152419.3(HGSNAT):c.1614-6T>C
NM_152419.3(HGSNAT):c.1616C>G (p.Ser539Cys)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1617C>G (p.Ser539=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1617C>T (p.Ser539=) rs767625503
NM_152419.3(HGSNAT):c.1622C>T (p.Ser541Leu) rs756310864
NM_152419.3(HGSNAT):c.1623G>A (p.Ser541=) rs372909374
NM_152419.3(HGSNAT):c.1629C>T (p.Val543=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1632T>C (p.Thr544=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1634C>A (p.Thr545Lys) rs377050184
NM_152419.3(HGSNAT):c.1634C>T (p.Thr545Met)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1635G>A (p.Thr545=) rs775897635
NM_152419.3(HGSNAT):c.1643C>T (p.Ser548Phe)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1644T>A (p.Ser548=) rs1586758163
NM_152419.3(HGSNAT):c.164T>A (p.Leu55Ter) rs1586698317
NM_152419.3(HGSNAT):c.1650C>T (p.Ala550=) rs1586758179
NM_152419.3(HGSNAT):c.1680T>G (p.Val560=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1687_1688delinsAG (p.Val563Arg) rs1563386838
NM_152419.3(HGSNAT):c.168A>G (p.Leu56=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1693G>C (p.Gly565Arg) rs148632988
NM_152419.3(HGSNAT):c.1698G>A (p.Leu566=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1700G>A (p.Trp567Ter)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1704A>G (p.Thr568=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1721A>G (p.Tyr574Cys)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1723C>T (p.Pro575Ser)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1727-17A>G
NM_152419.3(HGSNAT):c.1727-9C>G rs76750342
NM_152419.3(HGSNAT):c.1749T>C (p.Tyr583=) rs1126058
NM_152419.3(HGSNAT):c.1752C>T (p.Val584=) rs200678234
NM_152419.3(HGSNAT):c.1755C>T (p.Gly585=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1759G>A (p.Glu587Lys) rs202128129
NM_152419.3(HGSNAT):c.1768G>A (p.Glu590Lys)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1772A>C (p.Asn591Thr)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1779C>T (p.Phe593=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1786C>T (p.Gln596Ter)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1793A>G (p.Lys598Arg)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1796T>C (p.Leu599Pro)
NM_152419.3(HGSNAT):c.17G>A (p.Arg6Lys) rs867446205
NM_152419.3(HGSNAT):c.1803C>T (p.Asp601=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1805A>G (p.Asn602Ser)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1815C>T (p.His605=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1821G>A (p.Glu607=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1836C>T (p.Asn612=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1839C>T (p.Ile613=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1840G>A (p.Val614Ile) rs73675469
NM_152419.3(HGSNAT):c.1842C>A (p.Val614=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1842C>T (p.Val614=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1843G>A (p.Ala615Thr) rs112029032
NM_152419.3(HGSNAT):c.1845C>T (p.Ala615=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1850C>T (p.Ala617Val)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1858G>A (p.Val620Met)
NM_152419.3(HGSNAT):c.186T>C (p.Leu62=) rs1239460572
NM_152419.3(HGSNAT):c.1872C>T (p.Tyr624=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1880A>G (p.Tyr627Cys) rs192857413
NM_152419.3(HGSNAT):c.1886A>G (p.Lys629Arg)
NM_152419.3(HGSNAT):c.1907G>A (p.Ter636=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.199T>C (p.Leu67=) rs376924663
NM_152419.3(HGSNAT):c.204C>A (p.Thr68=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.204C>T (p.Thr68=) rs199816365
NM_152419.3(HGSNAT):c.205G>A (p.Val69Ile) rs202001245
NM_152419.3(HGSNAT):c.210C>T (p.Tyr70=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.232C>G (p.His78Asp)
NM_152419.3(HGSNAT):c.234+14C>G rs146429523
NM_152419.3(HGSNAT):c.234+1G>A rs483352908
NM_152419.3(HGSNAT):c.234+8T>A rs1205007842
NM_152419.3(HGSNAT):c.234C>T (p.His78=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.235-9T>G rs913764481
NM_152419.3(HGSNAT):c.235T>C (p.Cys79Arg)
NM_152419.3(HGSNAT):c.240G>A (p.Leu80=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.249T>C (p.Val83=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.258C>T (p.Asn86=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.273A>G (p.Pro91=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.278C>G (p.Ala93Gly)
NM_152419.3(HGSNAT):c.279A>C (p.Ala93=) rs766369405
NM_152419.3(HGSNAT):c.282G>A (p.Gly94=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.284A>C (p.Lys95Thr)
NM_152419.3(HGSNAT):c.284A>G (p.Lys95Arg)
NM_152419.3(HGSNAT):c.285G>A (p.Lys95=) rs752466254
NM_152419.3(HGSNAT):c.288T>C (p.Pro96=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.294T>C (p.Ala98=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.306T>C (p.Ser102=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.315C>T (p.Thr105=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.317A>G (p.Gln106Arg)
NM_152419.3(HGSNAT):c.321C>T (p.His107=) rs571883806
NM_152419.3(HGSNAT):c.322G>A (p.Gly108Arg)
NM_152419.3(HGSNAT):c.326C>A (p.Ser109Tyr)
NM_152419.3(HGSNAT):c.32T>C (p.Leu11Pro)
NM_152419.3(HGSNAT):c.338T>C (p.Leu113Pro) rs765211666
NM_152419.3(HGSNAT):c.339G>A (p.Leu113=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.342C>T (p.Asn114=) rs184883937
NM_152419.3(HGSNAT):c.34_54dup (p.Leu12_Leu18dup) rs961025173
NM_152419.3(HGSNAT):c.366T>G (p.Val122=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.369T>C (p.Cys123=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.370A>T (p.Arg124Trp) rs754875934
NM_152419.3(HGSNAT):c.371G>A (p.Arg124Lys)
NM_152419.3(HGSNAT):c.372-2A>G rs483352896
NM_152419.3(HGSNAT):c.372-8G>A
NM_152419.3(HGSNAT):c.376G>T (p.Glu126Ter)
NM_152419.3(HGSNAT):c.386T>C (p.Phe129Ser)
NM_152419.3(HGSNAT):c.39G>C (p.Leu13=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.405T>C (p.Tyr135=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.409C>T (p.Leu137Phe)
NM_152419.3(HGSNAT):c.411C>G (p.Leu137=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.411C>T (p.Leu137=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.412T>C (p.Leu138=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.444A>C (p.Glu148Asp)
NM_152419.3(HGSNAT):c.452G>C (p.Cys151Ser)
NM_152419.3(HGSNAT):c.453T>C (p.Cys151=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.45G>A (p.Ala15=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.469G>A (p.Glu157Lys)
NM_152419.3(HGSNAT):c.479T>C (p.Val160Ala) rs369469113
NM_152419.3(HGSNAT):c.483T>C (p.Asp161=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.48C>G (p.Ser16=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.493+13T>A
NM_152419.3(HGSNAT):c.493+1G>A rs193066451
NM_152419.3(HGSNAT):c.493C>T (p.Pro165Ser)
NM_152419.3(HGSNAT):c.494-4C>A
NM_152419.3(HGSNAT):c.495T>C (p.Pro165=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.515T>C (p.Ile172Thr)
NM_152419.3(HGSNAT):c.533T>G (p.Ile178Ser)
NM_152419.3(HGSNAT):c.540A>G (p.Ile180Met)
NM_152419.3(HGSNAT):c.543C>T (p.Ser181=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.558G>A (p.Leu186=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.559T>C (p.Leu187=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.563+2T>A
NM_152419.3(HGSNAT):c.563+7T>C
NM_152419.3(HGSNAT):c.563+8A>G
NM_152419.3(HGSNAT):c.564-10T>A
NM_152419.3(HGSNAT):c.564-4dup
NM_152419.3(HGSNAT):c.564-8A>G
NM_152419.3(HGSNAT):c.576T>C (p.Phe192=) rs1563366828
NM_152419.3(HGSNAT):c.591T>C (p.Ser197=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.607C>T (p.Arg203Ter) rs1563366896
NM_152419.3(HGSNAT):c.60C>T (p.Ala20=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.616G>A (p.Asp206Asn) rs367799225
NM_152419.3(HGSNAT):c.619C>T (p.Arg207Cys)
NM_152419.3(HGSNAT):c.633+20G>C
NM_152419.3(HGSNAT):c.634-8T>A
NM_152419.3(HGSNAT):c.636G>T (p.Glu212Asp)
NM_152419.3(HGSNAT):c.63G>A (p.Ala21=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.652A>C (p.Arg218=) rs541981232
NM_152419.3(HGSNAT):c.654G>A (p.Arg218=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.659A>G (p.Asp220Gly)
NM_152419.3(HGSNAT):c.664C>T (p.Leu222Phe)
NM_152419.3(HGSNAT):c.666C>T (p.Leu222=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.667G>C (p.Asp223His)
NM_152419.3(HGSNAT):c.66G>A (p.Leu22=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.672T>C (p.Gly224=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.672T>G (p.Gly224=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.675T>C (p.Asp225=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.679C>T (p.Gln227Ter)
NM_152419.3(HGSNAT):c.680A>T (p.Gln227Leu) rs200505085
NM_152419.3(HGSNAT):c.682C>A (p.Pro228Thr)
NM_152419.3(HGSNAT):c.682_740del (p.Pro228fs)
NM_152419.3(HGSNAT):c.689C>T (p.Thr230Met) rs200416815
NM_152419.3(HGSNAT):c.690G>A (p.Thr230=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.691T>C (p.Trp231Arg)
NM_152419.3(HGSNAT):c.699A>G (p.Leu233=) rs756091468
NM_152419.3(HGSNAT):c.69G>A (p.Leu23=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.701C>G (p.Ser234Cys) rs1586725294
NM_152419.3(HGSNAT):c.704C>T (p.Ala235Val)
NM_152419.3(HGSNAT):c.708G>A (p.Leu236=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.710C>A (p.Pro237Gln) rs727503962
NM_152419.3(HGSNAT):c.711G>A (p.Pro237=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.713C>T (p.Pro238Leu) rs1218261294
NM_152419.3(HGSNAT):c.715C>T (p.Arg239Cys)
NM_152419.3(HGSNAT):c.720C>T (p.Leu240=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.726C>T (p.Ser242=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.72C>T (p.Ala24=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.735C>G (p.Thr245=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.739del (p.Arg247fs) rs1085307880
NM_152419.3(HGSNAT):c.741G>A (p.Arg247=) rs775663094
NM_152419.3(HGSNAT):c.743+7G>A
NM_152419.3(HGSNAT):c.744-10C>A
NM_152419.3(HGSNAT):c.744-5_744-3del
NM_152419.3(HGSNAT):c.765C>T (p.Val255=) rs137963729
NM_152419.3(HGSNAT):c.768T>C (p.Phe256=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.78C>T (p.Gly26=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.7G>C (p.Gly3Arg)
NM_152419.3(HGSNAT):c.821-9G>T
NM_152419.3(HGSNAT):c.826A>G (p.Thr276Ala)
NM_152419.3(HGSNAT):c.828A>G (p.Thr276=) rs182393180
NM_152419.3(HGSNAT):c.837C>T (p.Asp279=) rs1277158595
NM_152419.3(HGSNAT):c.840C>T (p.Leu280=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.841G>A (p.Val281Met)
NM_152419.3(HGSNAT):c.848C>T (p.Pro283Leu) rs121908282
NM_152419.3(HGSNAT):c.849G>A (p.Pro283=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.851+10C>T rs778394235
NM_152419.3(HGSNAT):c.851+9C>T
NM_152419.3(HGSNAT):c.852-1G>A rs1447092074
NM_152419.3(HGSNAT):c.852-2A>C rs755710040
NM_152419.3(HGSNAT):c.852-7T>G
NM_152419.3(HGSNAT):c.852G>T (p.Trp284Cys)
NM_152419.3(HGSNAT):c.87G>C (p.Ser29=) rs1461385635
NM_152419.3(HGSNAT):c.884_885insTATTTTTTTTTATTTTTTTNNNNNNNNNNTGTTAGCCAGGATGGTCTCGATCTCCTGACCTCATGATCCACCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCGGCCGGATCTTCCATTTTTCT (p.Ser296_Met297insIlePhePheTyrPhePheXaaXaaXaaXaaLeuAlaArgMetValSerIleSerTer)
NM_152419.3(HGSNAT):c.885A>G (p.Leu295=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.887C>A (p.Ser296Ter) rs372933126
NM_152419.3(HGSNAT):c.887C>T (p.Ser296Leu)
NM_152419.3(HGSNAT):c.888G>A (p.Ser296=) rs780309535
NM_152419.3(HGSNAT):c.89G>A (p.Gly30Glu) rs1490698793
NM_152419.3(HGSNAT):c.90G>C (p.Gly30=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.90G>T (p.Gly30=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.928T>C (p.Leu310=) rs1358940142
NM_152419.3(HGSNAT):c.933G>T (p.Leu311=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.940A>G (p.Ile314Val)
NM_152419.3(HGSNAT):c.945A>G (p.Ala315=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.951G>A (p.Arg317=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.981_983del (p.Ile328del) rs752374933
NM_152419.3(HGSNAT):c.983T>C (p.Ile328Thr)
NM_152419.3(HGSNAT):c.987G>C (p.Val329=)
NM_152419.3(HGSNAT):c.98C>T (p.Ala33Val)
NM_152419.3(HGSNAT):c.99C>G (p.Ala33=) rs1586689721

The information on this website is not intended for direct diagnostic use or medical decision-making without review by a genetics professional. Individuals should not change their health behavior solely on the basis of information contained on this website. Neither the University of Utah nor the National Institutes of Health independently verfies the submitted information. If you have questions about the information contained on this website, please see a health care professional.